Λίπανση

Κάνουμε με πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα. Προσέχουμε να μην εφαρμόζουμε υπερβολική αζωτούχο λίπανση γιατί θα αναπτυχθούν όλα τα πράσινα μέρη του φυτού εις βάρος των καρπών.