Θερμοκρασία

Κάτω από τους -10°C μπορεί να καταστραφεί. Σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες +35°C δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.