Λίπανση

Κάνουμε λίπανση με ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα.