Χώμα

Του αρέσουν τα ελαφρώς όξινα εδάφη, πλούσια σε οργανική ουσία. Γενικά χρειάζεται γόνιμα εδάφη. Αν λείψει κάποιο θρεπτικό στοιχείο, τα συμπτώματα δεν αργούν να φανούν.