Χαρακτηριστικό της γνώρισμα

Φυσικά οι καρποί του, από τους οποίους παρασκευάζεται ο καφές. Είναι κορμώδης θάμνος και με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι μοιάζει με την κερασιά ή τη δάφνη.