Θερμοκρασία

18-23°C είναι η καλύτερη θερμοκρασία για την ανάπτυξή του. Στις χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν καταστρέφεται. Αν γίνονται απότομες μεταβολές, μπορεί να ρίξει τα μπουμπούκια του.