Τι σημαίνει ελαφρύ, μέτριο και αυστηρό κλάδεμα;

Ανάλογα με το πόσο εύρωστο είναι ένα φυτό κάνουμε α) ελαφρύ, β) μέτριο, γ) αυστηρό κλάδεμα. Δηλαδή όσο πιο εύρωστο είναι ένα φυτό, τόσο πιο ελαφριά το κλαδεύουμε και το αντίθετο όσο πιο ασθενικό είναι ένα φυτό, τόσο πιο αυστηρά το κλαδεύουμε.

α) ελαφρύ: αφαιρούμε το 1/3 του συνολικού μήκους των κλαδιών

β) μέτριο: αφαιρούμε το 1/2 του συνολικού μήκους των κλαδιών

γ) αυστηρό: αφαιρούμε το μεγαλύτερο μέρος των κλαδιών, φροντίζοντας αυτά που μένουν να έχουν 3-5 οφθαλμούς.