Γιατί κλαδεύουμε την τριανταφυλλιά;

α) Την κλαδεύουμε για να ανανεωθούν οι βλαστοί και να πάρουμε πολλά τριαντάφυλλα.

β) Για να αφαιρέσουμε τα άρρωστα και ξερά κλαδιά της.

γ) Για να δώσουμε κατεύθυνση στους βλαστούς, ώστε να δημιουργήσουμε τις σωστές συνθήκες φωτισμού και ο αερισμού στο εσωτερικό του φυτού.