Περιγραφή

Φυτό αργής ανάπτυξης. Οι περισσότερες ποικιλίες του είναι φυλλοβόλες. Τα άνθη και οι καρποί του δεν έχουν ιδιαίτερη καλλωπιστική αξία.