Εχθροί και ασθένειες

Η μονίλια είναι ένας μύκητας που προσβάλει τους βλαστούς και τα λουλούδια της. Το κορύνεο είναι μύκητας που κάνει τρύπες στα φύλλα και κηλίδες στους βλαστούς. Το ευρύτομο είναι έντομο που καταστρέφει τους καρπούς.