Κλάδεμα

Την κλαδεύουμε για να της δώσουμε σωστό σχήμα. Αφαιρούμε τα κλαδιά που δεν δίνουν πλέον καρπούς, τα άρρωστα και τα γερασμένα. Αφαιρούμε επίσης λαίμαργους βλαστούς. Σε γενικές γραμμές δεν την κλαδεύουμε αυστηρά.