Θερμοκρασία

Αντέχει μέχρι -4°C. Είναι ανθεκτική τόσο στο ψύχος, όσο και στη ζέστη του καλοκαιριού.