Ανθοφορία

Ανθίζει από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου.