Πόσων ειδών μοσχεύματα υπάρχουν;

Υπάρχουν βλαστών, ριζών και φύλλων. Αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι των βλαστών.