Γιατί πολλαπλασιάζουμε φυτά με καταβολάδες;

Μερικά φυτά είναι δύσκολο να πολλαπλασιαστούν με μοσχεύματα και εμβολιασμό (μπόλιασμα). Επίσης άλλα φυτά δεν αναπαράγονται πιστά με σπόρο.