Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γυάλινη διάφανη γλάστρα;

Οι καλύτερς γλάστρες είναι οι μη διάφανες γλάστρες όπως πχ  πλαστικός κουβάς με καπάκι. Πρέπει να μην επιτρέπει στις ηλιακές ακτίνες να προσπίπτουν απευθείας μέσα στο νερό για δυο λόγους. Πρώτον μπορεί να πάθουν εγκαύματα οι ρίζες και δεύτερον δημιουργείται άλγη στο νερό. 

Εάν έχουμε γυάλινα δοχεία και θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να τα καλύψουμε με υλικό όπως πχ αλουμινόχαρτο για να μην μπαίνει ηλιακή ακτινοβολία.

Εαν πάλι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε γυάλινα δοχεία για να παρατηρούμε την ανάπτυξη των ρίζών και τη στάθμη του νερού, αποφεύγουμε να τα τοποθετούμε απευθείας στον ήλιο. Επίσης τα καθαρίζουμε τακτικά από την άλγη με ένα σφουγγάρι χωρίς απορρυπαντικά και χημικά αλλά μόνο με νερό.