Μεταφύτευση:

Πρέπει να γίνεται πάντα με μπάλα χώματος. Κατά την μετακίνηση του ή σε περίπτωση μεταφύτευσης θα πρέπει να προσέχουμε να μην σπάσει η κεντρική πασσάλωσης ρίζα του καθώς σε αυτήν την περίπτωση το δέντρο θα ξεραθεί. Συστήνεται η τοποθέτηση πασάλου δίπλα στο δέντρο μετά την μεταφύτευση του, με ύψος περίπου 2 μέτρα.