Οι αισθήσεις των μελισσών

Οι αισθήσεις των μελισσών

Πηγή φωτογραφίας: Egor Kamelev

1. Όραση

Μέσω αυτής προσανατολίζονται και επίσης αναγνωρίζουν το χρώμα της κυψέλης στην οποία ανήκουν. Έχουν σύνθετους οφθαλμούς και πάνω τους βρίσκονται τρίχες με τις οποίες αντιλαμβάνονται την ταχύτητα του αέρα κατά την πτήση τους.

 

2. Όσφρηση

Τα αισθητήρια όργανα της όσφρησης βρίσκονται στις κεραίες. Αντιλαμβάνονται οσμές ανθέων και φερομονών πιο έντονα σε σχέση με άλλες που δεν έχουν σημασία για αυτές. Η όσφρηση βοηθάει τις μέλισσες να καταλαβαίνουν το είδος του φυτού και την τοποθεσία του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού υπάρχει μία τάση στις μέλισσες σε κάθε ταξίδι τους να εργάζονται στο ίδιο είδος άνθους. Επιπλέον μέσω αυτής της αίσθησης οι μέλισσες αναγνωρίζουν τα άτομα που ανήκουν στο ίδιο μελίσσι.

 

3. Γεύση

Οι μέλισσες διακρίνουν τα 4 διαφορετικά είδη γεύσεων, που είναι γλυκό, ξινό, πικρό και αλμυρό. Το πικρό όμως είναι το λιγότερο σημαντικό για αυτές. Τα αισθητήρια όργανα βρίσκονται στο στόμα τους, στις κεραίες και στα μπροστινά τους πόδια.

 

4. Αφή

Έχουν αισθητήριες τρίχες αφής στην επιφάνεια του σώματος τους.

 

5. Ακοή

Οι συλλέκτριες που βρήκαν τροφή για να ενημερώσουν τις υπόλοιπες, χορεύουν και παράγουν έναν σιγανό ήχο (τον ακούνε μέλισσες που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός εκατοστόμετρου) που διαφέρει από αυτόν που κάνουν όταν πετάνε.

 

6. Άλλες αισθήσεις

 

  • Ανιχνεύουν τη σχετική υγρασία καθώς και μικρές μεταβολές της.

 

  • Ανιχνεύουν αλλαγές στη θερμοκρασία του αέρα.

 

  • Ανιχνεύουν την πίεση που ασκείται πάνω στο σώμα τους.

 

  • Ανιχνεύουν το διοξείδιο του άνθρακα, οι εργάτριες κουνάνε τα φτερά τους περιοδικά για να δημιουργήσουν ρεύμα και να αποφευχθούν οι υψηλές συγκεντρώσεις αυτού του αερίου που μπορεί να αποβεί τοπικό.

 

Πηγή

Πασχάλης Χρ. Χαριζάνης(2017) ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Έκδόσεις Μελισσοκομικη Επιθεώρηση, Ειρ. ΠαππάΔείτε περισσότερα

Κέντια

Είναι από τα πιο ανθεκτικά φυτά εσωτερικού χώρου.

Άγανο, ο ύπουλος εχθρός!

Άγανο, ένας ύπουλος εχθρός για τον σκύλο μας.