Λίπασμα

Προσθέστε κομπόστ ή ένα οργανικό λίπασμα πριν τη σπορά ή κατά την φύτευση. Μετά την ανθοφορία χρησιμοποιείστε ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα