Λίπανση

Δεν είναι απαιτητικό σε λίπανση καθώς στις ρίζες του ζουν συμβιωτικά παράσιτα που του παρέχουν άζωτο (χαρακτηριστικό όλων των φυτών της οικογένειας Fabaceae). Μπορούμε να εφαρμόσουμε μικρές ποσότητες καλιούχου λιπάσματος το Φθινόπωρο για να εμπλουτίσουμε και άλλο την επόμενη ανθοφορία.