Λίπανση

Προσθέστε στο έδαφος σας χωνεμένη κοπριά πριν την καλλιέργεια. Μπορείτε να βρείτε στο εμπόριο ειδικό συσκευασμένο χώμα για λαχανικά.