Λίπανση

 

Την περίοδο που βγαίνουν νέα φύλλα (πρώτο νέο φύλλο της Άνοιξης έως μέσα Φθινοπώρου) μπορούμε να προσθέσουμε ειδικό λίπασμα για φυλλοφόρα καλλωπιστικά μέσα στο νερό ποτίσματος που μπορείτε να προμηθευτείτε από γεωπονικά καταστήματα. Επωφελείται από την προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο χώμα την Άνοιξη.