Λίπανση:

Κάνουμε λίπανση με υγρό λίπασμα ειδικό για φυτά εσωτερικού χώρου όλο το χρόνο εκτός από το χειμώνα.