Λίπανση

Μπορείτε να προσθέσετε την άνοιξη ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα. Κατά την περίοδο της ανθοφορίας, προσθέστε λίπασμα με περισσότερο κάλιο και φώσφορο και λιγότερο άζωτο, διότι το άζωτο δεν βοηθάει την ανάπτυξη των ανθέων, αλλά την ανάπτυξη των βλαστών.