Λίπανση

Λιπαίνετε στις αρχές της άνοιξης με ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα.