Λίπανση

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα την άνοιξη.