Λίπανση:

Παρόλο που δεν είναι απαραίτητη, η προσθήκη κομπόστ ή άλλων λιπασμάτων πλούσιων σε οργανική ουσία έχει θετικά αποτελέσματα στην ταχύτητα ανάπτυξης του φυτού.