Λίπανση:

Δεν έχει ανάγκες για συστηματική λίπανση. Η τοποθέτηση κομπόστ πριν την φύτευση πιθανότατα να βοηθήσει στην γρήγορη ανάπτυξη του δέντρου.