Λίπανση

Κατά τη φύτευση εφαρμόζουμε χωνεμένη κοπριά και ισορροπημένο βασικό λίπασμα. Μπορεί να εμφανιστούν τροφοπενίες μολύβδου και βορίου στην οποία περίπτωση εφαρμόζουμε τα ανάλογα σκευάσματα. Η τροφοπενία βορίου δημιουργεί κούφιες κεφαλές, ενώ η τροφοπενία μολύβδου κάνει τα φύλλα λεπτά και κυματοειδή σαν μαστίγια.