Λίπανση

Πριν τη σπορά προσθέστε στο χώμα, χωνεμένη κοπριά.