Λίπανση

Για την ενίσχυση της φιστικιάς με θρεπτικά συστατικά εφαρμόζεται ένα γενικό πρόγραμμα λίπανσης και στη συνέχεια, η ποσότητα του λιπάσματος προσαρμόζεται από γεωπόνο, με βάση την εργαστηριακή ανάλυση φύλλων από τα δέντρα. Η βασική λίπανση γίνεται σε τρεις φάσεις: τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και νωρίς τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, σε χρονιά που περιμένουμε παραγωγή εφαρμόζονται ανά στρέμμα 20-22,5 κιλά άζωτο και 11-20 κιλά κάλιο. Τις μη παραγωγικές χρονιές γίνεται πάλι λίπανση που όμως είναι πιο ελαφριά, με 10-11,3 κιλά αζώτου ανά στρέμμα και 3,6-10 κιλά κάλιο ανά στρέμμα.