Λίπανση

Αν το έδαφος είναι πολύ φτωχό εφαρμόζουμε ένα καλά ισορροπημένο λίπασμα λίγο πριν την αρχή της Άνοιξης. Κατά τη φύτευση μπορούμε να εφαρμόσουμε κομπόστ.