Κωνοφόρα

Η περίοδο που η θερμοκρασία είναι χαμηλή και επικρατεί κρύο είναι ο αγαπημένος καιρός για τα κωνοφόρα. Από τα πιο γνωστά είναι το έλατο.