Κλάδεμα

Το κλάδεμα στην Ελλάδα γίνεται το Φεβρουάριο. Τα πρώτα χρόνια της ζωής της, η φιστικιά κλαδεύεται έτσι ώστε όλα τα κλαδιά πάνω από τον κορμό να σχηματίζουν κύπελο. Το σχήμα αυτό έχει αποδειχθεί ότι διευκολύνει την επικονίαση των δέντρων με τον άνεμο και εξασφαλίζει υψηλότερες αποδόσεις. Μόλις τα δέντρα αρχίσουν να παράγουν καρπούς, ο σκοπός του κλαδέματος αλλάζει. Πλέον, αντί για το σχήμα του δέντρου μας ενδιαφέρει να πετύχουμε αυξημένη παραγωγή. Αφαιρούμε και καίμε τα πυκνά και προσβεβλημένα κλαδιά ενώ μπορούμε να κοντύνουμε και μερικά υγιή. Αν τα δέντρα είναι μεγάλης ηλικίας το κλάδεμα γίνεται πιο αυστηρό. Τα κλαδιά που θα αφαιρέσουμε δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10-15% του συνόλου. Πολύ αυστηρό κλάδεμα προκαλεί μεγάλη παραγωγή φύλλων και βλαστών σε βάρος των καρπών που είναι λιγότεροι και σκιάζονται. Για καλύτερη επικονίαση τα αρσενικά δέντρα αφήνονται να ψηλώσουν περισσότερο από τα θηλυκά.