Κλάδεμα

Το θυμάρι το κλαδεύετε για να συντηρήσετε το σχήμα του. Στη συνέχεια μπορείτε, αυτό που έχετε κλαδέψει να το το αποξηράνετε.