Κλάδεμα

Την κλαδεύετε για να της δώσετε σχήμα και για να αφαιρέσετε τα ξερά και κατεστραμμένα κλαδιά.