Κλάδεμα

Κλαδεύετε στις αρχές της άνοιξης για να του δώσετε σχήμα.