Κλάδεμα

Δεν χρειάζεται κλάδεμα. Τον κλαδεύετε μόνο όταν θέλετε να βελτιώσετε το σχήμα του.