Κλάδεμα:

Αποφεύγουμε το αυστηρό κλάδεμα καθώς το φυτό δυσκολεύεται να επανέλθει. Κλαδεύουμε ελαφρά νωρίς την Άνοιξη για διατήρηση του σχήματος.