Κλάδεμα

Προκειμένου να δώσουμε στην Μανόλια το σχήμα που επιθυμούμε, την κλαδεύουμε μετά το τέλος της ανθοφορίας, την Άνοιξη.