Καλλιεργητικές φροντίδες

Τα περισσότερα αγρωστώδη είναι άνυδρα φυτά και προσαρμόζονται εύκολα σε πολλά εδάφη. Με τις ισχυρές τους ρίζες βοηθούν το χώμα στη μη διάβρωσή του. Είναι εύκολα στην καλλιέργειά τους, δε χρειάζονται πολλές φροντίδες (καθώς δεν έχουν πολλές απαιτήσεις) και αντέχουν σε ξηροθερμικές περιοχές.