Κάκτοι

  • Ελαττώνετε πάρα πολύ τα ποτίσματα στους κάκτους, ακλουθώντας τον κανόνα του ποτίσματος, δηλαδή ρίχνετε νερό όταν το χώμα έχει στεγνώσει.

Προσοχή! Αν ποτίζετε τακτικά τους κάκτους θα καταστραφούν.

  • Διακόπτετε τις λιπάνσεις.