Ιδανικό φυτό για…

Εδαφοκάλυψη, βραχόκηπους και φύτευση σε μεμονομένες γλάστρες.