Χώμα:

Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική, φυτρώνοντας στα περισσότερα είδη εδαφών, εκτός από τα πολύ αργιλώδη ή υγρά. Μπορεί να αναπτυχθεί και σε βραχώδη εδάφη.