Χώμα

Προτιμά αμμοπηλώδη εδάφη, καλοστραγγιζόμενα και πλούσια σε οργανική ουσία.