Χώμα

Μπορεί να καλλιεργηθεί σε πληθώρα τύπων χώματος, όπως αμμώδη, πηλώδη και αργιλώδη. Η οξύτητα του εδάφους δεν επηρεάζει το ρυθμό ανάπτυξης. Παρόλο που αρέσκεται στην ύπαρξη υγρασίας στο έδαφος θέλουμε η στράγγιση να είναι καλή γιατί αλλιώς ευνοούνται οι μυκητολογικές ασθένειες του εδάφους.