Χώμα

Προτιμά ελαφριάς ή μεσαίας σύστασης εδάφη με ελαφρώς όξινο pH. Η στράγγιση πρέπει να είναι καλή.