Χώμα

 

Αρέσκεται κυρίως σε πηλώδες έδαφος. Το κομπόστ στο μίγμα χώματος δρα θετικά. Η στράγγιση πρέπει να είναι καλή.