Χώμα

Ευδοκιμεί σε εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία, καλοστραγγιζόμενα. Το Ph πρέπει να κυμαίνεται από 6-7 μονάδες.