Χώμα

Αναπτύσσεται σε αμμώδη και αμμοπηλώδη εδάφη, με καλή αποστράγγιση και πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία. Το Ph θα πρέπει να κυμαίνεται από 6-7 μονάδες.